تبلیغات
کانون هیات رئیسه ادوار دانشگاه شهید چمران اهواز - فرم عضویت(اعضای اصلی)

... تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ ...

بسمه تعالی

فرم عضویت (عضو اصلی) در كانون هیات رئیسه ادوار دانشگاه شهید چمران اهواز

1-مشخصات:

نام. . . . . . . . . نام خانوادگی . . . . . . . . . . . .نام پدر. . . . . . . . تاریخ تولد . . . . . . . . . شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . محل صدور . . . . . . . . . محل تولد . . . . . . . . . . .

كد ملی . . . . . . . . . . . .تابعیت. . . . . . . . . . . . .مذهب . . . . . . . . . . . . متاهل . . . . . .مجرد. . . . . . .

عنوان مسئولیت در دوره ی هیات رئیسه دانشگاه شهید چمران . . . . . . . . . . . از تاریخ. . . . . . . . .لغایت . . . . . . . . . .

تلفن تماس ثابت و همراه

2-آدرس و تلفن:

محل سكونت

محل كار

3-ایمیل شخصی

4-درخواست عضویت:

اینجانب                      با آگاهی از اساسنامه كانون هیات رئیسه ادوار دانشگاه شهید چمران اهواز تقاضای عضویت در كانون را دارم.

 

تاریخ تنظیم                                            امضاء

 

Admin Logo
themebox Logo