تبلیغات
کانون هیات رئیسه ادوار دانشگاه شهید چمران اهواز - هیات موسس

... تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ ...

هیات موسس

آقای دکتر مجید نبی پور  ........................... عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی

آقای دکتر خسرو نادران طحان .................... عضو هیات علمی دانشکده مهندسی

آقای دکتر محمود شفاعی بجستان.............. عضو هیات علمی دانشکده مهندسی علوم آب

آقای دکتر بهرام علیزاده............................. عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین

آقای دکتر محمد علی فیروزی .................... عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و زبان های خارجه

آقای دکتر مرتضی زرگر شوشتری ............... عضو هیات علمی دانشکده علوم

آقای دکتر حمیدرضا غفوری ....................... عضو هیات علمی دانشکده مهندسی

آقای دکتر هادی بصیرزاده ......................... عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

Admin Logo
themebox Logo