تبلیغات
کانون هیات رئیسه ادوار دانشگاه شهید چمران اهواز - اساسنامه

... تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ ...

 

بسمه تعالی

اساسنامه کانون هیات رئیسه ادوار دانشگاه شهید چمران اهواز

فصل اول: کلیات و اهداف

                                                                                                               

ماده 1: نام کانون: کانون هیات رئیسه ادوار دانشگاه شهید چمران اهواز

 

ماده 2: محل کانون اهواز (دانشگاه شهید چمران)

 

ماده 3: تابعیت: اعضاء کانون تابعیت جمهوری اسلامی را دارند والتزام عملی خود را به اسلام، قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

 

ماده4: مدت فعالیت: مدت فعالیت کانون از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود می باشد.

 

ماده 5: اهداف کانون به شرح زیر است:

بند 1: بهر ه گیری مستمر از تجارب وخدمات موثر اعضاء در کمک به پیشبرد اهداف متعالی علمی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه

بند 2: مشورت دادن در برنامه ریزی های استراتَژیک دانشگاه در جهت گسترش آموزش عالی در استان خوزستان

بند 3: ارایه مشاوره و کمک به مدیران دانشگاه به منظور تعمیم وتعمیق روابط علمی و پژوهشی در دانشگاه های استان و ایران

بند 4: ارتباط مستمر با مدیران استانی و ملی به منظور رفع نیازهای کلان علمی و تخصصی

بند 5: همفکری در جهت اعتلای جایگاه دانشگاه

 

 

ماده 6: نوع فعالیتهای کانون:

الف: استمرار بهره گیری از تجارب اعضاء در کمک به پیشبرد اهداف علمی،فرهنگی و مشورت در برنامه ریزی های استراتژیک دانشگاه در جهت ایجاد بستری مناسب به منظورگسترش آموزش عالی در استان خوزستان

ب: ارائه پیشنهاد در جهت مهیا ساختن محیطی مناسب برای دانشگاهیان به منظور :

1-کمک به اشاعه فرهنگ استقلال، آزادی، توسعه ی علمی و تخصصی در زمینه مربوطه

2-كمك به تشکیل کنفرانسها، سمینارها و گردهمایی های علمی، تخصصی و اجتماعی در زمینه های مورد نیاز

3-شناسایی و تجزیه وتحلیل فرصت ها و تهدیدها در زمینه های مربوط به مسایل علمی، پژوهشی، اجتماعی و مدیریتی دانشگاه

4-ارایه طریق جهت حل مشکلات و انعکاس نتایج حاصل از بررسی ها به مسئولین و مراجع ذیربط

 

فصل دوم :شرایط و نحوه ی عضویت و انواع آن

 

ماده 7: کانون دارای دو نوع عضو است: اصلی و افتخاری

الف: اعضای اصلی که دارای حق رای می باشند.

ب: اعضای افتخاری که بدون داشتن حق رای می توانند در جلسات کانون شرکت نمایند.

 

ماده 8: شرایط عضویت

الف: شرایط عمومی: اعضای اصلی و افتخاری باید واجد شرایط ذیل باشند:

1-التزام عملی به احكام اسلامی، ولایت مطلقه فقیه، نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی

2-پذیرفتن مفاد اساسنامه کانون

3-عدم محرومیت از حقوق اجتماعی بنابه دلایل قانونی

4-پرداخت حق عضویت

ب: شرایط اختصاصی اعضای اصلی

1-سابقه حضور در یکی از ادوار هیات رئیسه دانشگاه شهید چمران اهواز را داشته باشد.

2-در هنگام حضور در هیات رئیسه(مطابق آیین نامه جامع مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شهید چمران اهواز بوده باشد.

ج-شرایط اعضای افتخاری: اعضاء افتخاری از اعضای هیات علمی ایرانی بوده که پس از درخواست عضویت و تایید در هیات مدیره با پیشنهاد هیات مدیره توسط مجمع عمومی کانون انتخاب می شوند(این اعضاء الزاما ممکن است عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نباشند).

 

ماده 9: ارکان کانون عبارتند از:

الف: مجمع عمومی

ب: هیات مدیره

ج: بازرس یا بازرسان

 

ماده 10: مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری در کانون می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

 

ماده11: مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در این اساسنامه ، سالی یکبار در نیمه دوم هر سال تشکیل خواهد شد. برای رسمیت یافتن جلسه، حضور نصف بعلاوه یک نفر اعضای اصلی کانون جهت تصویب هر موضوعی لازم بوده و رای موافق اکثریت اعضاء حاضر در جلسه ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست ، تعداد حاضرین به حد نصاب نرسد، جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکیل و با حداقل یک سوم اعضاء جلسه رسمیت خواهد یافت.در صورت عدم احراز حد نصاب در جلسه دوم جلسه سوم به فاصله پانزده روز و با هر تعداد رسمیت می یابد.

 

ماده 12: وظایف مجمع عمومی عادی

1-انتخاب اعضاء هیات مدیره وبازرس یا بازرسان

2-استماع ورسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس یا بازرسان

3-تعیین خط مشی کلی کانون برای سال آتی

4-بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات مدیره

5-تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه کانون

6-تعیین روزنامه جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها ی کانون

7-تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

8-بررسی و تصویب انحلال کانون به پیشنهاد هیات مدیره یا حداقل 10 نفر از اعضاء و تصویب 3/2 ( دو سوم ) اعضای اصلی كانون

9-ترمیم یا تغییر هیات مدیره

 

ماده 13: مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده با رعایت ضوابط مشابه مجمع عمومی عادی وبا شرایط زیر تشکیل خواهد شد.

1-با درخواست هیات مدیره، بازرس یا بازرسان

2-با درخواست یک سوم از اعضاء اصلی کانون

تبصره 1: دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و  حداقل تا یک هفته قبل از تشکیل به  اطلاع  اعضاء خواهد رسید.

تبصره  2:  مجمع عمومی فوق العاده  جهت رسمیت یافتن، همان شرایط مجمع  عمومی عادی را خواهد داشت.

تبصره  3: تصمیمات مجمع  عمومی فوق العاده نیز با اکثریت آراء موافق اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 

ماده 14: وظیفه مجمع  عمومی فوق العاده عبارت است از بررسی و ارائه پیشنهاد برای مسائل حاد پیش آمده در دانشگاه و  ترمیم یا تغییر هیات مدیره

 

ماده 15:  مجمع عمومی توسط هیات  رئیسه ای مرکب از یک رئیس ویک منشی و  دو ناظر اداره می شود.

تبصره: اعضاء هیات رئیسه با اعلام  قبولی نامزدی خود در مجمع توسط اعضاء حاضر انتخاب خواهند شد.

 

ماده 16: هیات مدیره کانون

16-1:  اعضاء هیات مدیره مرکب از هفت نفر است ( شش نفر عضوویک نفر بازرس) که در جلسه مجمع  عمومی عادی از میان اعضاء اصلی کانون وبا رای مخفی برای مدت دو  سال انتخاب می شوند(در صورت ابطال انتخابات از طرف مراجع قانونی، انتخابات مجدد كانون پس از یك ماه از ابلاغ ابطال برگزار می گردد).

تبصره 1:  از هر هیات رئیسه ادواری دانشگاه فقط یک نفر در هر دوره می تواند عضو  هیات مدیره کانون انتخاب شود. چنانچه بیش از یک نفر انتخاب شوند فردی که بالاترین رای را آورده به  عنوان  عضویت در هیات مدیره انتخاب خواهد شد.

تبصره 2: انتخاب مجدد هیات مدیره در دوره های بعد بلا مانع بوده  و هیات مدیره موظف است حداكثر 45 روز قبل از پایان تصدی خود انتخابات هیات مدیره جدید را برگزار و نتیجه را یک هفته قبل از پایان تصدی خود به هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه اعلام دارد.

تبصره  3:علاوه بر اعضای اصلی هیات مدیره دو نفر به عنوان اعضای علی البدل برگزیده و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل انتخاب خواهد شدتا در صورت کناره گیری ، عزل، غیبت غیر موجه و یا فوت یکی از اعضاء قبل از انقضای دوره هیات مدیره ، جانشین وی گردد. اولویت با عضو علی البدلی خواهد بود که بالاترین آراء را کسب کند. حضوراعضای مذکور در جلسات هیات مدیره به عنوان مشاور یا ناظر بدون حق رای بلامانع است.

تبصره 4: هیات رئیسه وقت دانشگاه نمی تواند نامزد عضویت در هیات مدیره کانون شود و یا اگر یکی از اعضاء هیات مدیره کانون به ریاست یا معاونت دانشگاه منصوب شد عضو علی البدل جایگزین او خواهد شد.

تبصره 5: جلسه هیات مدیره با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

تبصره 6: اعضاء هیات مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب و تائید آنها توسط هیات نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاه تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئیس، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار را انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها طبق ماده 17 این اساسنامه خواهد بود.

تبصره 7: هیات مدیره علاوه بر جلسات مستمر ماهانه بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه ی فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن وتشکیل جلسه حداقل دوروز خواهد بود.

تبصره 8: حضور اعضای هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی ( یا پنج جلسه غیر متوالی ) در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره 9: در صورتی كه بنابه دلایل موجه انتخاب هیات مدیره توسط مجمع عمومی صورت نگیرد، هیات مدیره قبلی می تواند فقط برای یك بار در دوره فعالیتشان حداكثر به مدت شش ماه به فعالیت خود ادامه دهد.

16-2: اعضای هیات مدیره بصورت افتخاری انجام وظیفه خواهند کرد.

16-3: رئیس در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به او تفویض شده نماینده هیات مدیره بوده واز طرف این هیات حق امضاء خواهد داشت.

 

ماده 17: وظایف واختیارات هیات مدیره:

هیات مدیره نماینده قانونی کانون بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد:

حفظ وحراست اموال منقول و غیر منقول کانون، رسیدگی و ثبت و نگهداری حسابهای کانون، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب در یکی از بانکها، انجام تشریفات قانونی تعقیب جریانات قضائی و مالیات در کلیه مراحل قانونی، تعیین حکم و وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی کانون از طریق سازش ها و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل به غیر.

هیات مدیره پس از تائید مجمع عمومی عادی یا فوق العاده میتوانند هر اقدام یا معامله ای را که ضروری بدانند در مورد خرید، تملك، نقل وانتقال اموال غیر منقول، تبدیل به احسن یا رهن گذاری، فک رهن و استقراض به اسنثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی می باشد را به نام کانون انجام دهد.

تبصره 1: جز در باره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است. هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود موضوع کانون و مفاد این اساسنامه را دارا میباشد.

تبصره 2: کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهد آور با امضاء رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس و خزانه دار ممهور به مهر کانون خواهد بود. و سایر اوراق عادی با امضاء هیات مدیره دارای اعتبار است.

تبصره 3:هیات مدیره بر پایه ی مفاد این اساسنامه، در باره ی شرایط عضویت، نسبت به پذیرش داوطلبان واجد شرایط اقدام می کند.

تبصره 4: تا انتخاب هیات مدیره، مسئولیت انطباق وضعیت متقاضیان عضویت در کانون با مفاد اساسنامه به عهده هیات موسس است که اسامی آنها طی نامه مورخ 3/2/92 به ریاست دانشگاه و ریاست هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه ارسال گردیده است.

تبصره 5:هیات مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط کانون، در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه، کمیته های تخصصی تشکیل دهد.

تبصره 6: پیشنهاد انحلال كانون به مجمع عمومی ( موضوع ماده 27).

تبصره 7: انتخاب سه نفر از اعضای كانون جهت تشكیل كمیته حل اختلاف (موضوع ماده 28).

تبصره8: تصمیمات متخذه در کمیته ها پس از تصویب در هیات مدیره قابل اجراست.

تبصره9: آئین نامه اجرائی این اساسنامه بعد از تصویب هیات مدیره و تائید هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه قابل اجراء خواهد بود.

 

ج: بازرسان

 

ماده 18: مجمع عمومی عادی یک نفر رابه عنوان بازرس اصلی و دو نفر را به عنوان علی البدل برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع خواهد بود.

 

ماده 19: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

1: بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی کانون و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

2: مطالعه ی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیره مالی و تهیه گزارش از عملکرد کانون برای مجمع عمومی.

3: گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

ماده 20: کلیه اسناد و مدارک کانون اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید وشرط به وسیله ی هیات مدیره کانون باید جهت بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گیرد.

 

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

 

ماده 21: بودجه ی کانون از محل حق عضویت اعضاء و کمکهای دانشگاه، دولت و سایر هدایا تامین می شود.

 

ماده 22: در آمد و هزینه های کانون در دفاتر قانونی ثبت وشرح و بیلان آن هر سال مالی به مجمع عمومی ارائه خواهد شد.

تبصره 1: سال مالی کانون منطبق با سال تحصیلی دانشگاه بوده و همواره از اول مهر تا پایان شهریور ماه سال بعد خواهد بود.

تبصره 2: کلیه وجوه مازاد بر هزینه های کانون در حساب مخصوصی به نام کانون نزد یکی از بانکها ی رسمی نگهداری خواهد شد.

تبصره 3: هیات مدیره کانون موظف است میزان کمکهای نقدی، منقول، غیر منقول و خدمات دریافتی را هر سال به اطلاع مجمع عمومی برساند.

 

ماده 23: کلیه مدارک رسمی کانون اعم از پرونده ها و مدارک رسمی در محل دفتر کانون نگهداری می شود. مکاتبات رسمی کانون با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او نائب رئیس هیات مدیره و ممهور به مهر کانون معتبر خواهد بود. بدیهی است افراد مذکور در حفظ و حراست مهر کانون مسئولیت دارند.

تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضاء ذیربط خواهد رسید.

 

ماده 24: هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از تصویب هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه معتبر است.

 

ماده 25: کانون دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی تهیه خواهد شد.

 

ماده 26: کانون ماهیتا غیر انتفاعی است و اعضای كانون از امكانات دانشگاه كه در اختیار دارند و نام كانون نمی توانند برای مصارف غیر مصرح در اساسنامه استفاده نمایند.

 

ماده 27: نحوه انحلال كانون به شكل زیر امكان پذیر است:

الف: به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب 3/2 (دوسوم) اعضاء رسمی كانون

ب: به پیشنهاد حداقل 10(ده) نفر از اعضاء و تصویب 3/2 اعضاء رسمی كانون

ج: توقف كامل فعالیتهای كانون به مدت 3(سه) سال

 

ماده 28: در صورت انحلال کانون، مجمع عمومی فوق العاده هیاتی جهت تسویه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات کانون نسبت به واگذاری اموال و املاک به دانشگاه اقدام نموده و یک نسخه از شرح کامل تسویه را جهت بررسی به هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه ارسال دارد.

 

ماده 29: تشكیل كمیته حل اختلاف: كمیته حل اختلاف به منظور رفع اختلاف بین اعضای هیات مدیره كه منجر به اختلال در فعالیت های كانون شود تشكیل می شودو متشكل از دو نفر بازرس و سه نفر اعضای كانون و به انتخاب هیات مدیره تشكیل می شود.

 

ماده30: در صورت لزوم، تفسیر کلیه مواد و تبصره های این اساسنامه به عهده ی مجمع عمومی کانون می باشد.

 

ماده31: اساسنامه کانون هیات رئیسه ادوار دانشگاه شهید چمران اهواز در 31 ماده و27  تبصره در جلسه مورخ      17/10/92    هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه به تصویب رسید.

 

دانلود کردن فایل اساسنامه

Admin Logo
themebox Logo